stretnutie cina

S príchodom roka 2016 sa začína i spolupráca advokátskej kancelárie V4 Legal pôsobiacej v regióne Vyšehradskej štvorky s čínskou advokátskou kanceláriou JOIUS Law Firm, ktorej pobočky sa nachádzajú v Šanghaji a Tchaj-pei.

Obe advokátske kancelárie už v rámci rokovaní o spolupráci zisťovali, že ich strategická orientácia, spektrum právnych služieb a vízia dlhodobého rozvoja sú si veľmi podobné, preto bude advokátska kancelária V4 Legal zastupovať záujmy klientov spoločnosti JOIUS Law Firm na Slovensku, v Čechách i Poľsku, a klienti V4 Legal môžu svoje aktivity koordinovať s právnikmi z JOIUS Law Firm.

Predstavitelia oboch advokátskych spoločností sa pri rokovaniach zhodli, že najpodstatnejšie prieniky ich spolupráce budú smerovať do oblasti podpory a rozvoja investičných projektov, fúzií a akvizícií, práva duševného vlastníctva, najmä ochrany know – how, patentov a licencií, pričom významný podiel činnosti je plánovaný i v oblasti sporovej agendy a vstupu zahraničných spoločností do verejného obstarávania.

Základným pilierom spolupráce sa stala Dohoda o strategickej spolupráci, ktorá bola podpísaná už 4. januára 2016 vedúcimi partnermi oboch kancelárií počas slávnostnej ceremónie v Šanghaji. Na tejto udalosti sa v mene kancelárie JOIUS zúčastnili pán Daniel Ding, vedúci partner, pani Anita Chen, výkonná riaditeľka, ako aj páni Wiliam Chen, špecialista na bankovníctvo a financie, a Frank Fan, zástupca riaditeľa centra podnikateľského plánovania. Advokátsku kanceláriu V4 Legal zastupoval pán Miroslav Šperka, vedúci partner a advokát, pričom boli prítomní i pani Paulina Szmolke, partnerka poľskej pobočky, a pán Matej Michalec, právnik slovenskej pobočky pôsobiaci v Číne.

Špecializácia a profesionálny právny team oboch kancelárií sú predpokladom vytvorenia mnohých synergických efektov a dlhodobej a úspešnej spolupráce. Advokátska kancelária V4 Legal ako aj advokátska kancelária JOIUS Law Firm sa tešia na konkrétne projekty, ktoré prinesie blízka budúcnosť.