V októbri 2018 uskutočnil pán Miroslav Šperka, partner advokátskej kancelárie V4 Legal v spolupráci s agentúrou Agency ATTIS z Varšavy prednášku pre poľskú delegáciu, ktorej členmi boli zástupcovia metalurgického priemyslu.

Prednáška bola venovaná základným právnym a daňovým aspektom podnikania v Slovenskej republike. Prednáška sa uskutočnila v Poľskom inštitúte v Bratislave.