aktuality

Európsky parlament po vyše dvojročnom procese schválil reformu autorských práv, týkajúcu sa vnútorného digitálneho trhu.

Nové pravidlá ovplyvnia služby poskytované platformami ako Youtube, Facebook či Google.

Na Krolovskom zámku v Sandomierzi sa 21. mája 2019 predstavili archívy z krajín Vyšehradskej štvorky v rámci výstavy „Od Vyšehradu do Vyšehradu“.

Detský život je plný citlivých tém, v dôsledku čoho je často nevyhnutné, aby ich chránili rodičia, iní zákonní zástupcovia, ale aj právne normy.

Transferové oceňovanie je oblasť medzinárodného zdaňovania, ktorá v uplynulých rokoch nadobúda stále viac na význame.

Právne predpisy EÚ, ktoré umožňujú a podporujú voľný pohyb osôb a služieb, bezprostredne súvisia so systémom sociálneho zabezpečenia a jeho koordináciou.

Dňa 27. januára 2019 sa uskutoční už 9.ročník benefičného kultúrno – náučného podujatia pod názvom „Objatie tónov“ pre mentálne a zdravotne postihnuté deti zo západného Slovenska.

Pokiaľ ste sa v minulosti stretli s tým, že ste si nemohli zakúpiť produkt alebo službu z inej krajiny Európskej únie len preto, že bývate alebo Vám bola platobná karta vydaná v inom členskom štáte, odo dňa 3. decembra 2018 by Vám táto tzv. geoblokácia už nemala znepríjemňovať život.

Agentúra Sario organizuje the Slovak Matchmarking Fair v Bratislave v rámci programu predsedníctva Slovenskej republiky zoskupeniu krajín Vyšehradskej štvorky.

Advokátska kancelária V4 Legal pripravuje v spolupráci so svojou sesterskou spoločnosťou V4 Tax seminár na tému Transferového oceňovania.