aktuality

Európsky parlament po vyše dvojročnom procese schválil reformu autorských práv, týkajúcu sa vnútorného digitálneho trhu.

Nové pravidlá ovplyvnia služby poskytované platformami ako Youtube, Facebook či Google.

Detský život je plný citlivých tém, v dôsledku čoho je často nevyhnutné, aby ich chránili rodičia, iní zákonní zástupcovia, ale aj právne normy.

Transferové oceňovanie je oblasť medzinárodného zdaňovania, ktorá v uplynulých rokoch nadobúda stále viac na význame.

Právne predpisy EÚ, ktoré umožňujú a podporujú voľný pohyb osôb a služieb, bezprostredne súvisia so systémom sociálneho zabezpečenia a jeho koordináciou.

Dňa 27. januára 2019 sa uskutoční už 9.ročník benefičného kultúrno – náučného podujatia pod názvom „Objatie tónov“ pre mentálne a zdravotne postihnuté deti zo západného Slovenska.

Pokiaľ ste sa v minulosti stretli s tým, že ste si nemohli zakúpiť produkt alebo službu z inej krajiny Európskej únie len preto, že bývate alebo Vám bola platobná karta vydaná v inom členskom štáte, odo dňa 3. decembra 2018 by Vám táto tzv. geoblokácia už nemala znepríjemňovať život.

Agentúra Sario organizuje the Slovak Matchmarking Fair v Bratislave v rámci programu predsedníctva Slovenskej republiky zoskupeniu krajín Vyšehradskej štvorky.

Advokátska kancelária V4 Legal pripravuje v spolupráci so svojou sesterskou spoločnosťou V4 Tax seminár na tému Transferového oceňovania.

V októbri 2018 uskutočnil pán Miroslav Šperka, partner advokátskej kancelárie V4 Legal v spolupráci s agentúrou Agency ATTIS z Varšavy prednášku pre poľskú delegáciu, ktorej členmi boli zástupcovia metalurgického priemyslu.